Aanmelding Lidmaatschap

Seizoenkaart eerste jaar 15,00 Euro (aangemeld indien baan geopend is)
Vervolgens 10,00 Euro per jaar.

Als men beschikt over een seizoenkaart dan hebben uit een gezin alle kinderen t/m 12 jaar en 2 personen boven de 12 jaar vrij toegang tot de ijsbaan.

Voor meerdere schaatsers boven de 12 jaar kan men extra seizoenkaarten verkrijgen voor 2,50 Euro per persoon.
Tevens is er de mogelijkheid om donateur te worden. Kosten 5,00 Euro per jaar.

Dagkaart (tot 17.30 uur): Volwassenen 3,00 Euro.
Kinderen t/m 12 jaar 1,50 Euro.

 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Roowinkel.
Let op! Velden gemerkt met een * zijn verplicht in te vullen velden.
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Straat + huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoon
Geef hier uw banknummer indien u gebruik wilt maken van automatische incasso.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan IJssportvereniging Roowinkel.
Privacy