Voorzitter-wisseling “Roowinkel”

Afgelopen zondag 5 januari jl. heeft Teun Klein Nagelvoort officieel de voorzittershamer overgedragen aan onze nieuwe voorzitter Teun Eggink (voorheen 2e voorzitter).

Teun Kl. Nagelvoort heeft van 1998 tot 2013 gefungeerd als voorzitter van IJsvereniging Roowinkel. Voor 1998 was hij 2e voorzitter.

Vanaf heden zal Eddie Veldmaat de plaats innemen van 2e voorzitter.

Teun Kl. Nagelvoort heeft zijn functie de afgelopen 15 jaar met verve uitgevoerd. Altijd gedreven en enthousiast.

Hiervoor bedanken we Teun en wensen uiteraard de nieuwe voorzitter Teun Eggink heel veel succes en plezier toe.

Bestuur IJsvereniging Roowinkel