Overlijden oud bestuurslid en Erelid Reint Jan Holterman:

Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van ons oud bestuurslid en erelid
Reint Jan Holterman
op de leeftijd van 76 jaar.

Zijn enorme inzet en betrokkenheid voor IJssportvereniging “Roowinkel” zal bij ons in herinnering blijven.

                       Reint Jan heeft van 1962-2006 deel uitgemaakt van het bestuur.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

                     Bestuur en leden IJssportvereniging “Roowinkel”