Overlijden erelid Willem Schepers.

Heden ontvingen wij het bericht dat na een kort ziekbed is overleden ons oud bestuurslid en erelid

Willem Schepers

op de leeftijd van 78 jaar.

Zijn enorme inzet en betrokkenheid voor ijssportvereniging “Roowinkel”
zal bij ons in herinnering blijven.
Willem maakte 36 jaar lang deel uit van het bestuur.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden IJssportvereniging “Roowinkel”