Overlijden Erelid Egbert Holterman:

Wij ontvingen bericht dat na een kort ziekbed op 23-05-2014 is overleden ons oud bestuurslid en erelid

Egbert Holterman

op de leeftijd van 70 jaar.

Zijn jarenlange inzet en betrokkenheid voor ijssportvereniging “Roowinkel”
zal bij ons in herinnering blijven.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden IJssportvereniging “Roowinkel”