Ledenvergadering Roowinkel

Woensdagavond 2 november jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van Roowinkel plaats in de kantine van de ijsbaan.
De opkomst van onze leden was matig te noemen. Toch mogen we spreken van een nuttige en gezellige avond.

Eén van de gebruikelijke agendapunten was de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar waren Gerrit Schoolen, Eddy Veldmaat en Arjan Kranenbarg. Gerrit en Eddy zijn bereid zich opnieuw 4 jaar in te zetten voor onze ijsvereniging. Er waren geen tegenkandidaten. Gerrit en Eddy zijn herkozen. Hier zijn we als bestuur erg blij mee en deze benoeming was een applausje waard.
Arjan heeft besloten om het bestuur na 8 jaar te verlaten.

Onze voorzitter sprak een woord van dank uit aan Arjan en uit handen van Teun Eggink ontving Arjan een afscheidskado met een mooie bos bloemen. Als kandidaat werd Robin Kempers voorgesteld. Ook voor Robin waren geen tegenkandidaten aangedragen waardoor Robin is benoemd als bestuurslid van Roowinkel. Ook deze benoeming werd bekroond met een warm applaus. We feliciteren Robin en wensen hem een hele prettige tijd toe binnen ons bestuur. Robin is (net als Arjan) afkomstig uit Markelo. Zo worden ook de vele leden uit het gebied Markelo en omgeving goed vertegenwoordigd.

Na afloop van de vergadering werd er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Als bestuur van Roowinkel bedanken we alle leden voor de belangstelling en de komst en hopen we samen dat er dit jaar weer eens een ouderwets strenge winter komt waarbij de chocomelk rijkelijk vloeit!

Bestuur IJsvereniging Roowinkel.