Ledenvergadering IJsvereniging Roowinkel

Woensdag 1 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van de ijsbaan.
De vergadering werd geopend met een moment van stilte i.v.m. het overlijden van ons erelid Reint Jan Holterman.
Verder kunnen we terugkijken op een positief jaar waarbij het mogelijk was de baan enkele dagen te openen.
In de vergadering zijn Teun Klein Nagelvoort, Bert Koeleman, Gerrit Reurslag en Wim Brummelman herkozen in het bestuur.
Van harte gefeliciteerd.
We hopen u deze winter te ontmoeten op onze ijsbaan of in onze kantine voor een heerlijk kopje koffie of beker chocolademelk!

Bestuur IJsvereniging Roowinkel