Jaarlijkse ledenvergadering Roowinkel

Woensdag 31 oktober konden we tijdens de algemene ledenvergadering 25 leden verwelkomen. Na het voorlezen van de notulen, het jaarverslag en de uitleg van de penningmeester van de financiële stukken kwam de bestuursverkiezing aan de orde.

Herman Elkink was aftredend en herkiesbaar en werd herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar waren de dames Ria Pakkert en Annemiek Oudenampsen. In 2006 waren zij de eerste dames die het bestuur kwamen versterken. Ria verzorgde de kantine inkopen en de sociale media en Annemiek is van 2008 tot 2018 secretaris van de ijssportvereniging geweest. Ze waren allebei zeer betrokken en actief bij Roowinkel.

Als blijk van waardering kregen de dames een klok met inscriptie.

Ook waren er woorden van dank aan de echtgenoten Jan en Henk die tijdens ijsperioden actief meehielpen om de ijsbaan in goede conditie te houden.

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Irene Kappert en Wilma Platerink.
We hopen dat de dames een mooie Roowinkel tijd met veel ijsperioden tegemoet gaan.