Herman Eggink gehuldigd als eerste lid van verdienste IJsvereniging Roowinkel en 40 jarig jubileum

Vrijdagavond 1 november jl. is Herman Eggink op de jaarvergadering van Roowinkel gehuldigd i.v.m. het feit dat Herman 40 jaar bestuurslid is van onze IJsvereniging.
Zijn vrouw Hermien en beide dochters Gea en Rita met hun echtgenoten waren hierbij ook aanwezig. Herman is in 1973 in het bestuur gekomen in de plaats van Jan Aytink. Hij is vanaf het begin tot 1999 penningmeester geweest.

Onze voorzitter Teun Klein Nagelvoort beschrijft Herman als accuraat, altijd op tijd en met de tijd mee.
Hij heeft er onder andere voor gezorgd dat de nodige machines werden aangeschaft en dat er 2 dames zitting hebben genomen in het bestuur.
Hij heeft ook nog in de kascommissie van het gewest Gelderland en in het Graafschap bestuur gezeten.
Herman is bij openstelling van onze ijsbaan vaak te vinden achter de kassa, hij kent nl. iedereen!
Herman is al lid van verdienste van de KNSB en nu wordt hij ook het eerste lid van verdienste van IJsvereniging Roowinkel.

Onze voorzitter Teun heeft uitgerekend dat Herman in uren omgerekend 2 jaar volledig bezig is geweest met onze ijsvereniging.
Hij krijgt namens het bestuur een mooie oorkonde met een kado overhandigd.

Zijn vrouw Hermien en ook de beide dochters worden in de bloemetjes gezet Zonder de steun van het thuisfront is het nl. niet mogelijk je zo met hart en ziel in te zetten voor een vereniging.
Daarbij hebben Hermien, Gea en Rita in het verleden thuis ook het nodige werk verricht, bijvoorbeeld het plakken van stickers op de uitnodigingen en lidmaatschapskaarten.

Namens het bestuur van IJsvereniging Roowinkel feliciteren en bedanken we Herman en zijn familie voor alle inzet en positieve bijdrage!