Jaarlijkse ledenvergadering Roowinkel

Woensdag 31 oktober konden we tijdens de algemene ledenvergadering 25 leden verwelkomen. Na het voorlezen van de notulen, het jaarverslag en de uitleg van de penningmeester van de financiële stukken kwam de bestuursverkiezing aan de orde.