“Bijzondere Jaarvergadering met jubilaris, erelid en Lid in de Orde van Oranje-Nassau”

Vrijdagavond 30 oktober jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering van IJssportvereniging Roowinkel gehouden. De voorzitter Teun Eggink kon veel leden verwelkomen op deze jaarvergadering.


Naast de gebruikelijke agendapunten werd het een bijzondere avond met huldigingen, afscheid nemen, welkom heten en een bezoek van burgemeester Van ’t Erve.

Herman Eggink was aftredend en niet herkiesbaar. We hebben Frank Schoneveld bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Wij heten Frank van harte welkom en wensen hem een fijne tijd bij Roowinkel met veel mooie schaatsperioden.

Er werd stilgestaan bij het afscheid van Herman Eggink. 42 Jaar heeft Herman zich vol overgave ingezet voor onze ijsvereniging. Herman werd bij zijn toetreding gelijk penningmeester en is dat tot 1999 gebleven. Hij heeft zeer veel bezoekers de ingang tot de mooie ijsbaan zien passeren, waarvan hij er veel persoonlijk kende. Tal van activiteiten heeft hij mee helpen organiseren en de vereniging zien groeien van 100 tot nu 700 leden.
Een vooruitstrevend bestuurslid. Als dank voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. De voorzitter overhandigde Herman een passend cadeau en zijn vrouw Hermien kreeg een mooi boeket bloemen, want ook zij was altijd actief voor de vereniging.

Tot Herman zijn grote verrassing kwam rond 21.00 uur burgemeester Van ’t Erve van de Gemeente Lochem. De burgemeester prees Herman voor al zijn activiteiten. Een betrokken en kritisch bestuurslid en vrijwilliger van ijssportvereniging Roowinkel maar ook zijn inzet als bestuurslid van de begrafenisvereniging Laren werd geroemd. Herman werd tijdens deze ledenvergadering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Naast de huldiging van Herman werd er nog een actief bestuurslid gehuldigd in verband met een 25 jarig jubileum.
Bert Koeleman is 25 jaar bestuurslid . Bert werd geroemd om zijn inzet voor de vereniging. Het onderhoud in en om de baan heeft Bert zijn grote aandacht. Vaak is hij op woensdagmiddag aanwezig om diverse klussen te klaren. Ook het onderhoud en beheer van de kantine zijn bij Bert in goede handen. Bert ontving als waardering voor zijn inzet en betrokkenheid een mooi cadeau. Ook zijn vrouw Marian die altijd aanwezig is werd een mooie bos bloemen overhandigd.

Als bestuur bedanken we alle aanwezigen en verheugen we ons op een mooie ijsperiode aankomend winter.

Graag tot ziens!